Musiikkikoulu Riemu tarjoaa elämyksellistä musiikinopetusta kaikenikäisille oppijoille. Riemun johtavana ajatuksena on lisätä elämäniloa, sosiaalista vuorovaikutusta musisoiden kukin omien lähtökohtien ja tavoitteiden mukaan. Tärkeintä on musiikin Riemu.

 

Riemun opettajana toimii Sibelius-Akatemialta valmistunut musiikin maisteri ja yhteisömuusikko Laura Kaartinen. 
Yhteisömuusikko vie musiikkia eri yhteisöihin kuten vanhushuolto, kehitysvammaisten palvelutoiminta, mielenterveystyö, lapsi -ja nuorisotyö. 

"Minulla on vahva rytmimusiikin tausta ja teen musiikkia monella tavalla; keikkailen eri kokoonpanoissa mm. Juurakko -yhtyeessä. Yhteisömuusikon työssä olen säveltänyt ikäihmisten muistoista lauluja, perustanut esiintyvien seniorien ryhmän Räpätit ja vienyt musiikkia omaishoitoperheisiin."

 

 
 

TYÖ YHTEISÖMUUSIKKONA

Yhteisömuusikon työ antaa minulle mahdollisuuden tuottaa musiikilla iloa ja lisätä hyvinvointia ympärillämme viemällä musiikkia eri yhteisöihin varsinkin niille ihmisille, jotka eivät elävän musiikin pariin pääse. mm. palvelutalot, päiväkeskukset, työyhteisöt, vankilat, sairaalat, päiväkodit.


LISÄTIETOA Suomen yhteisömuusikoiden nettisivuilta:  https://yhteisomuusikko.wixsite.com/info
 

Jos haluat osallistavan musiikkihetken tilaisuuteesi, ota rohkeasti yhteyttä!

Musiikki sopii juhliin, työpaikalle, yhteisiin hetkiin luomaan tunnelmaa ja yhteenkuuluvuutta. 

Olen säveltänyt ikäihmisten muistoista lauluja, joita olemme laulaneet yhdessä ja taltioineet äänitykset youtubeen. Musiikkituokioita on ollut mm. keskussairaalan kuntoutusosastolla, yhdistysten tilaisuuksissa, päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa. Teen myös kotikäyntejä omaishoitoperheisiin.


Tässä linkki Muistojen Laulu-kappaleisiin joita olen säveltänyt eri ryhmille:
https://www.youtube.com/results?search_query=yhteis%C3%B6muusikko+laura+kaartinen

 

Ikäihmisten asioita esille tuova Lahti Räp syntyi Kiinni Elämässä -hankkeen ylisukupolvisena vanhustyönä.

Katso musiikkivideo LAHTI RÄP: 

https://www.youtube.com/watch?v=71tjh6BzKEk

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppaneitani ovat mm. Lahden lähimmäispalvelu ry, Koske- Sosiaalialan osaamiskeskus, Jyväskylän kaupungin kultturi -ja hyvinvointipalvelut, Ihmisten ilmoille -hanke Asa ry ja KeHo Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä. 


Musiikilla on suuri voima


Musiikki kohentaa elämänlaatua ja lisää hyvinvointia. Yhdessä laulaminen ja musisoiminen edistää vuorovaikutusta ihmisten välillä, kohentaa mielialaa, laskee pulssia, vähentää stressiä ja antaa elämyksiä.
Musiikki aktivoi aivoja laajasti ja harjaannuttaa muistia, vähentää masennusoireita. Lisäksi musiikki edistää  kuntoutumista, ja tästä ovat hyötyneet mm. afasia-potilaat, Parkinson-potilaat ja aivoverenkiertohäiriö-potilaat.

 

Järjestän koulutuksia eri alojen ammattilaisille kuinka musiikkia voi käyttää työssä.

Esimerkiksi vanhus -ja vammaispalvelun ammattilaiset, sairaalan henkilökunta, lastentarhanopettajat ovat saaneet vinkkejä miten he voisivat hyödyntää musiikkia hoivatyössään.

 

Musiikkikoulu Riemu

Laura Kaartinen

Pinjatie 5

40800 Vaajakoski

040 5797915

musiikkikouluriemu@gmail.com
 

 

© Musiikkikoulu Riemu